çekince

is. 保留, 犹豫, 顾虑: Kararı çekince ileri sürerek kabul etti. 他有保留地接受了决议。
◇ \çekince koymak 提出保留(意见), 表明顾虑

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • çekince — is. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz Karara çekincesi olduğunu belirtti. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller çekince koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekince — Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz …   Hukuk Sözlüğü

  • çekince koymak — çekindiğini, sakındığını belirtmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtiraz — is., esk., Ar. iḥtirāz 1) Çekinme, sakınma 2) Çekince …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kura — is., Ar. ḳurˁa İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rezerv — is., Fr. réserve 1) Saklanmış, biriktirilmiş şey 2) Yedek, ihtiyat Döviz rezervi. 3) Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb 4) Çekince …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sunturlu küfür — is., frü Çok kötü, berbat, ağza alınmaz küfür Odasına girip kapısını çekince Binbaşı Ferit sövüp saymaya başladı hem de sunturlu küfürler. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihtirâzi kayıt — (ihtirazi kayıt) çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.